Topografski zemljevidi in druge vrste kart

Topografski zemljevidi

Verjetno ste že v osnovni šoli izvedeli, kaj naj bi predstavljala geografska karta oziroma zemljevid. Gre za abstraktno simbolizirane slike geografske resničnosti, ki prikazuje izbrane objekte ter lastnosti. Geografska karta je torej rezultat ustvarjalnega dela avtorja. Namenjena je uporabi, kjer ključni prostorski odnosi. Najenostavneje pa lahko rečemo, da je karta slika, ki jo vidi človek oziroma uporabnik. Je prikaz objektov, pojavov ali njihovih lastnosti na zemeljski površini. Prikaz je seveda pomanjšan, pogojno deformiran, posplošen ter pojasnjen.

Seveda obstajajo najrazličnejše vrste geografskih kart oziroma zemljevidov. Nekoliko manj poznani so vam morda topografski zemljevidi. Na sploh pa karte delimo glede na območje prikaza, merilo, namen, format, način uporabe, način nastanka, vsebini.

Delitev zemljevidov glede na vsebino

Geografske karte lahko torej delimo tudi glede na vsebino.

  • Ločimo splošne geografske karte in tematske ali specialne karte.
  • Prvi tip prikazuje naravne ter izgrajene elemente površja Zemlje.
  • Tematske oziroma specialne karte pa poudarjajo ali podrobneje prikazujejo določene pojave, objekte, stanje ter dinamiko pojavov.

Omenili smo, da so na voljo tudi tako imenovani topografski zemljevidi. Sam pojem je torej nekaterim manj poznan in ga ne razumejo prav dobro. Ko pa pričnemo opisovati, čemu je takšna geografska karta namenjena, zemljevid hitro postane bolj znan.

Kaj je torej topografska karta?

Na topografskem zemljevidu so podatki nadgrajeni s plastnicami. Za pohodnike, kolesarje in mnoge druge uporabnike so posebej izpostavljene planinske, turistične in kolesarske poti. Na karti so posebej označene koče, bivaki – tudi s telefonsko številko.

Topografski zemljevidi
Topografski zemljevidi so grafično prikazane risbe dela zemeljskega površja, ki nam pomagajo pri orientaciji v naravi.

Topografski zemljevidi prav tako vključujejo vrhove z imeni ter nadmorskimi višinami, vidnejše so gozdne površine in druge zelene površine, skalnata območja, vodne površine. Poti vključujejo višinske profile in vse, kar vam lahko pomaga pri boljši orientaciji v naravi.

Topografska karta s pomočjo navigacijske naprave lahko zagotovi povsem nova doživetja na manj znanih poteh in območjih.

Čemu vse lahko služijo geografske karte?

Topografska karta je torej lahko izjemno uporabna za kolesarje, pohodnike, turiste. Različne geografske karte se torej uporabljajo v različne namene.

Video predstavlja uvod v razumevanje topografskih kart.

Med drugim se karte lahko uporablja kot podpora pri izdelavi geoanaliz in študij, kot logistična podpora podjetjem, kot podlaga za optimizacijo poti, za uporabo v mobilnih navigacijskih napravah, spletnih in mobilnih aplikacijah.

Similar Posts: