Družinska psihoterapija izboljšuje odnose med starši in otroki

Družinska psihoterapija zajema svetovalni proces, ki poteka pod vodstvom usposobljenega in certificiranega psihoterapevta oziroma strokovnjaka, ki je specializiran na tem področju. V obravnavo se lahko vključijo samo starši, lahko pa se srečanj udeležijo tudi otroci, pri čemer pa je udeležba odvisna od tega, koliko so otroci stari. 

Strokovna terapija za družine je namenjena izboljševanju odnosov med starši in otroki. Če prihaja do sporov, slabe komunikacije in navzkrižij pri starših, pa se je v tem primeru bolje udeležiti svetovalnega procesa, ki vključuje strokovno pomoč parom in zakoncem

Psihoterapevtsko svetovanje pri vzgoji otrok 

Družinska psihoterapija je namenjena staršem, ki se soočajo s pomanjkanjem znanja in veščin pri vzgoji otrok, ali pa se ne morejo zediniti, katera vzgoja je najbolj pravilna. Velikokrat se svetovanj udeležijo starši, ki ne vedo, kako pravilno pristopiti k mlajšemu otroku, saj le-ta komunicira skozi vedenje, ki je nesprejemljivo ali celo nevarno za okolico. 

Tako lahko starši skupaj s terapevtom odkrijejo in razrešijo pomembne vzorce, ki jih nevede prenašajo na otroke in s tem morda celo spodbujajo neželeno vedenje. 

Psihoterapevtski proces za najstnike s težavami z zasvojenostjo 

Svetovanja za družine niso namenjena le družinam z majhnimi otroki, temveč tudi družinam z odraščajočimi najstniki. V obdobju adolescence pa se lahko začnejo različne zasvojenosti, kot je zasvojenost z mamili. Zasvojenost najstnika pa vpliva na celotno dinamiko v družini, ki se začenja krhati in spreminjati. 

Družinska psihoterapija k težavi pristopi tako, da v proces vključi tako starše kot najstnike, pri čemer terapevt skuša najti rdečo nit izvora stisk, samostojno zdraviti zasvojeno osebo in hkrati staršem pomagati pri tem, kako naj se na čustva in vedenja najstnika odzivajo in kako naj v družini komunicirajo, da bodo odnosi boljši. 

Svetovanje za družine z učenjem komunikacijskih veščin  

Psihoterapevtski proces ni vedno namenjen le razreševanju težjih stisk, vendar se svetovanja lahko udeležijo tudi vsi tisti starši, ki bi želeli na splošno izboljšati komunikacijo z otroki in s partnerjem, ozavestiti komunikacijske šume, izboljšati veščine pri govorjenju o stiskah in čustvih ter se hkrati naučiti, kako aktivno poslušati.  

V centru za psihoterapijo Psihovital v Mariboru vodi družinsko psihoterapijo priznana psihoterapevtka in direktorica centra dr. Maja Kus Ambrož, ki ima večletne izkušnje na področju svetovanj družinam v stiski. 

Similar Posts: